2017
2018
2019
2021
Алдияр Жумажанов Мәдениет және спорт Алдияр Жумажанов
Рюмин Максим Ғылым және инновация Рюмин Максим
Чингиз Шашкин Медицина Чингиз Шашкин
Мая Жуманбекова Қоғам Мая Жуманбекова
Асан Жолдасов Қоғам Асан Жолдасов
Алибек Ибраев Мәдениет және спорт Алибек Ибраев
Айдос Сайлигараев Бизнес Айдос Сайлигараев
Амир Куат Ғылым және инновация Амир Куат
Серик Нуркенов Ғылым және инновация Серик Нуркенов
Батыржан Смаков Мәдениет және спорт Батыржан Смаков
Евгений Чуриков Қоғам Евгений Чуриков
Даурен Адилбай Медицина Даурен Адилбай
Назгуль Кенжетай Қоғам Назгуль Кенжетай
Нурхат Жакиев Ғылым және инновация Нурхат Жакиев
Сухраб Жапаров Медицина Сухраб Жапаров